เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

  1. The World Best Arts & Craft Educational Franchise

    • ผู้นำแฟรนไชส์การศึกษาด้านศิลปะการปั้นชั้นนำระดับโลก
  2. The Best Quality & Safety Clay in the world

    • ความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยที่เหนือกว่าใคร

“A three-dimensional work of art has special meaning. Humans experience the world in three-dimensions. We all are a three-dimensional existence in a three-dimensional world”

-Wayne Higby-

ศิลปะ คือสิ่งที่เด็กๆทั่วโลกได้เรียนรู้

ด้วยข้อจำกัดทางด้านต้นทุนของการศึกษา และหลักสูตรการสอนอย่างเป็นทางการของศิลปะในรูปแบบ 3 มิติ ความยากลำบากในการเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการที่ซับซ้อน เนื่องจากครูต้องทีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ความสะอาดและความปลอดภัย ล้วนเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ

แต่อย่างไรก็ตาม JumpingClay ได้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเป็นทางออกสำหรับข้อจำกัดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการใช้งาน สีสันที่หลากหลาย ความสะอาดและปลอดภัยจากสารพิษ สร้างโอกาสสำหรับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ ให้กว้างขวางมากกว่าการวาดภาพเพียงอย่างเดียว ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยอมรับ และแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ด้วยหลักสูตรศิลปะ และคุณภาพอันดับหนึ่งของดินของเรา นอกจากนั้น JumpingClay ยังให้ความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการบำบัด โดยมีการจัดทำโปรแกรมร่วมกับสถาบันต่างๆ เช่น Clay Art Therapy ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมต่อไป