กิจกรรมต่างต่าง

รร.อนุบาล,เนอสเชอรี่

JumpingClay เป็นกิจกรรมศิลปะที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งหลักสูตรนี้ได้มีการออกแบบรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจให้กับเด็ก และหลักสูตรนี้ก็สามารถปรับให้เหมาสมหรือสอดคล้องกับหัวข้อ หรือเนื้อหาที่คุณต้องการ ในหลักสูตรนี้ คุณสามารถพาเด็ก ๆ มาทำกิจกรรมที่สาขาที่อยู่ใกล้ ๆ หรือจะเป็นการให้เราส่งครูไปสอนที่ท่านในลักษณะเป็นคอร์ส หรือ เป็นกิจกรรมพิเศษ