กิจกรรมต่างต่าง

ปาร์ตี้

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงที่สำคัญของท่าน โดยเราจะจัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับ theme งาน โดยเป็นการออกแบบเฉพาะ ช่วยให้มีกิจกรรมที่สนุกและสร้างความภาคภูมิใจกับผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือตัวเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานที่

Full Party Package จะประกอบด้วย:

  • บัตรเชิญ
  • Party Bags
  • อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำกิจกรรมของ JumpingClay
  • ผู้ร่วมงานจะได้ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเองกลับบ้าน