แฟรนไชส์

สิทธิและผลประโยชน์

NO.1

Use of TM / Use of Educational Materials

เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า และโปรแกรมต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า JumpingClay ในพื้นที่ที่กำหนดไว้

NO.2

Franchise Support

(May vary depending on territory)

  • สนับสนุนคู่มือการแนวทางในการบริหารร้าน

  • สนับสนุนทางด้านการศึกษา : จัดอบรมหลักสูตร Instructor Certification ประกาศนียบัตร และบัตรประจำตัว, ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสอน

  • สนับสนุนทางการตลาด : วีดีโอ, สื่อประชาสัมพันธ์, ใบปลิว, แนวทางการเขียน,โครงการ (Proposal), ความรู้ทางการตลาด

  • สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา สินค้าใหม่และความรู้ทางการตลาดอย่าง ต่อเนื่องโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) JumpingClay Corporation

  • คำปรึกษาในการบริหารร้านตลอดอายุสัญญา