กิจกรรมต่างต่าง

โรงเรียน

JumpingClay ได้มีการพัฒนาหลักสูตรพิเศษเพื่อการศึกษาโดยผ่านการใช้ดินเป็นสื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับหัวข้อหรือความต้องการของเนื้อหาโรงเรียน หรือสามารถส่งครูเข้ามาอบรมโปรแกรมศิลปะดินปั้นนี้เพื่อใช้มนหลักสูตรของโรงเรียน

JumpingClay มีครูที่ผ่านการอบรมที่จะสามารถเข้าไปร่วมสอนในกิจกรรมพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นตามช่วงเทศกาล หรือ คอร์สระยะยาว ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ โดยในหลักสูตรเด็ก ๆ จะไดชิ้นงานกลับไปหลังจากสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ JumpingClay ยังมีหลักสูตรพิเศษสำหรับใช้กับกลุ่มเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ