แฟรนไชส์

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

เรากำลังต้องการขยายหาผู้ที่มีเจตนารมณ์ในการใช้ศิลปะเป็นสื่อในการพัฒนา และส่งเสริมทักษะให้คนทุกเพศ ทุกวัย โดยเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล Store franchise ของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะ

The Best Quality/Safety/Famous Clay in The World

Superior Quality

สินค้าของ JumpingClay ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน อาทิเช่น The European label CE, SGS และการรับรองจาก TRA (การรับรองจาก The Irrigation of Toxicty) ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ อาทิเช่นกลุ่มประเทศยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ อีก 20 ประเทศ

Specialized Educational Contents and R&D

Specialized Educational Contents and R&D

JumpingClay เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่เปิดหน้าต่าง สู่โลกมหัศจรรย์ของการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วยดินโพลิเมอร์ คุณภาพพิเศษที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากหลาย สถาบัน เช่น SGS กลุ่มประเทศยุโรป เป็นต้น อุปกรณ์ และสื่อต่างๆ หลักสูตรที่ได้มีการ วิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้ผ่านการเล่น” ดังนั้นเราจึงไม่ เพียงแค่จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปะดินปั้น แต่เราคือ JumpingClay Academy Store ซึ่ง เราจะเตรียมจัดฝึกอบรมด้านต่างๆให้กับท่าน อาทิเช่น......

  • การทำการตลาดสำหรับสินค้าต่างๆของ JumpingClay
  • หลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย
  • โปรแกรมต่างๆ สำหรับการจัดทำ Workshop ทั้งใน และนอกสถานที่
  • การฝึกอบรมสำหรับผู้ใหญ่ หรือผู้สนใจทั่วไปเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
  • ทีมงานผู้ชำนาญการในด้านหลักสูตร และสินค้า ในการให้คำแนะนำต่างๆ


Customized Product Marketing Know-how

The best marketing know-how for our product

การให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณท์ และหลักสูตร คือหัวใจที่กลุ่ม JumpingClay ให้ความสำคัญ เพราะนี่คือ เครื่องมือที่จะทำให้ธุรกิจมีการพัฒนาและยั่งยืน ต่อไปซึ่งปัจจุบันได้มีสถาบัน JumpingClay Institute of Art (JIA) ประเทศเกาหลีใต้

Systematic Operations

Systematic Operations

JumpingClay เริ่มขยายแฟรนไชส์มาตั้งแต่ปี 2003 โดยบริษัทแม่ JumpingClay ประเทศ เกาหลีใต้ จะเป็นผู้เตรียมวางแผนการทำงานให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้มี ประสบการณ์ ทางด้านการบริหาร หรือมีความรู้ด้านศิลปะหรือไม่ เราจะมีหลักสูตรที่ อบรมตลอดอายุสัญญา เพื่อให้การทำงานของแฟรนไชส์ทุกร้านประสบความสำเร็จ

Low Start-Up Cost

Low cost Investment

ด้วยปณิธาณที่ต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัส ศิลปะแนวใหม่ JumpingClay ได้ กำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับการเปิดร้านสำหรับ International Brand และเพราะต้องการให้ JumpingClay Family ของเรามีความมั่นคง เราจึงไม่เพียงมีโปรแกรม การศึกษาที่หลากหลาย ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม เรายังมีการ พัฒนาสินค้า DIY ในรูปแบบต่างๆ เป็นของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการซึ่งจะเป็นอีก ช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับแฟรนไชส์ของเรา

Global Network

JumpingClay Global Family

บริษัท JumpingClay ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสเปน มี โรงงานกระจายอยู่หลายแห่ง มีแฟรนไชส์มากกว่า 500 สาขา กว่า 30 ประเทศ นับตั้งแต่เริ่มธุรกิจในปี 2003 การทำงานขององค์กร จะอยู่ภายใต้หลักการ Global Network ที่เราจะช่วยกันพัฒนา สร้างสรรค์หลักสูตร และความช่วยเหลือต่างๆร่วมกัน