หลักสูตร

หลักสูตรพิเศษ

Party Program

เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมดีๆ ในงานเลี้ยง

Magic Program

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนทุกวัยที่สนใจทางด้านมายากล ในหลักสูตรนี้เป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมกับดินเพื่อสร้างมายากลแนวใหม่

Clay Therapy

เป็นหลักสูตรที่ใช้ดินสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อกระตุ้นทักษะต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อมือ จะช่วยในเรื่องการผ่อนคลาย และทำให้เกิดสมาธิ

Jumping Bubbles

เป็นเนื้อดินอีกประเภทหนึ่ง ที่จะทำให้สร้างผลงานอีกรูปแบบ และหลากหลายมากขึ้น

World People 10

เป็นหลักสูตรประยุกต์สำหรับ Professional Instructor หลักสูตรนี้จะเป็นการส่งเสริม พัฒนาทักษะผ่านทางความแตกต่างทางวัฒนธรรมและรูปแบบของคนเชื้อชาติต่างๆ ทั่วโลก

Cakes & Muffins Program

เป็นหลักสูตรที่จะสามารถสร้างของตกแต่งสำหรับการระลึกถึง หรือ วันฉลองครบรอบต่างๆ เช่น งานวันเกิด งานแต่งงานเป็นต้น ด้วยอุปกรณ์และรูปแบบการตกแต่งของเค้ก มัฟฟินและคุ้กกี้

Jumping Books

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ สามารถได้รับความรู้เพิ่มเติม ผ่านรูปแบบสื่อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เช่น อาหารหลัก 5 หมู่ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจ เรียนรู้และจดจำได้ชัดเจนมากขึ้น

Jumping Science

เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับดินและเนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์แนวใหม่

Jumping English

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่ใช้ศิลปะดินปั้นมาช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือควบคู่ไปกับพื้นฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เด็กจะได้เรียนรู้ทั้งพื้นฐานภาษา การเขียนที่ถูกต้อง พื้นฐานสีและรูปทรงอย่างง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กที่ผู้ปกครองต้องการส่งเสริมพัฒนาการควบคู่