หลักสูตร

หลักสูตรย่อย

Hobby Class

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เป็นหลักสูตรที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบ เช่น ของตกแต่ง ของขวัญ เป็นต้น

Event Program

เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการออกงานกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีเนื้อหาในการแนะนำการจัดกิจกรรมให้เหมาะกับประเภทงาน และจำนวนผู้เข้าร่วม

Season Program

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับช่วงเทศกาลพิเศษต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันฮาโลวีน วันคริสต์มาส เป็นต้น

Supplementary Program

เป็นหลักสูตรที่มีการออกแบบตามความต้องการของ Instructor ที่จะนำวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างผลงานพิเศษตามความสนใจของนักเรียน หรือผู้ที่สนใจ