กิจกรรมต่างต่าง

เวิร์คช็อป

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นในช่วงเวลที่กำหนด เช่น 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 หลักสูตร

  • Mess Free Clay Workshops เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเด็กอายุ 3 ปี โดยเด็กจะมีโอกาสได้ชิ้นงานของตัวเอง และการเรียนรู้เรื่องสี และรูปทรงพื้นฐาน
  • In Acadamy ที่สถาบัน JumpingClay จะมีการทำชิ้นงานพิเศษนี้โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการทรอดแสกความรู้เกี่ยวกับสี การผสมสี ซึ่งทุกคนจะได้ผลงานกลับไปเป็นของตัวเอง ซึ่งชิ้นงานนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด และผู้สนใจติดต่อเข้ามาเพื่อทำชิ้นงานตามความสนใจของตัวเองได้
  • Community Groups ในส่วนนี้ JumpingClay จะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกัความต้องการของกลุ่ม ตามความต้องการของท่าน โดยจะมีครูที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ดูแลทั้งหมด สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานที่